Aianduse terminibaas 2019 eesti - inglise - soome - vene - ladina 5127 terminit
F1-hübriidid F1 hybrid
farmakobotaanika (ravimtaimeteadus), pharmacobotanica
fenkol – vt harilik apteegitill
fenofaas phenophase
fenoloogia phenology
feromoonpüünis pheromone trap
floora – vt taimestik
florist florist
fotosüntees photosynthesis
freesturvas (turbapuru), milled peat
frigotaim frigo plant
fungitsiid fungicide
fülloklaad – vt kladood
füsioloogiline sobimatus physiological incompatibility
fütontsiid phytoncide
fütosanitaarsertifikaat phytosanitary serificate
fütoteraapia (taimravi), phytotherapy
fütotsönoos – vt taimekooslus
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu