Aianduse terminibaas 2019 eesti - inglise - soome - vene - ladina 5127 terminit
üheaastane oks one-year-old shoot in winter
ühekojaline taim monoecious plant
ühesuguline õis (lahksuguline õis), unisexual flower
ümarussid (nematoodid), nematodes
ümberpookimine regrafting
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu