Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
autorisatsioon авторизация
autoritaarne režiim авторитарный режим
autoriõiguste üleandmine передача авторских прав
autorsus авторство
autorsuse presumptsioon презумпция авторства
autorsuse tunnistamine признание авторства
autorsuse vaidlustamine оспаривание авторства
720 ... 780 / 845
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu