Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
asjaõiguslikud varalised õigused вещные имущественные права
asotsiaalne асоциальный
asotsiaalne käitumine асоциальное поведение
assamblee ассамблея
assigneerima – vt eraldama
assotsiatsioon – vt alianss
asutamine – vt rajamine
atašee атташе
atestaat – vt tunnistus 2
atesteerimine аттестация
atesteerimisperiood период аттестации
audentsus – vt ehtsus
audients аудиенция
audiitor аудитор
audiitoraruanne – vt audiitori aruanne
audiitori järeldusotsus заключение аудитора
audiitori kinnitamine утверждение аудитора
audiitori nimetamine назначение аудитора
audiitori volituste tähtaeg срок полномочий аудитора
audio- ja videosalvestus аудио- и видеозапись
auditeerimine – 1) vt audit
2) vt audiitortegevus
autentne – vt ehtne
autokraatia автократия
autonoomia автономия
autopsia аутопсия
autor автор
660 ... 720 / 845
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu