Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
arhiiviregister архивный реестр
arhiivitoimik архивное дело
arhitektuur архитектура
arhitektuuri- архитектурный
arhivaal – vt arhiividokument
arhiveerimine архивирование
arreteerima – vt vahi alla võtma
arreteeritu – vt vahistatu
arst врач
arst-resident врач-резидент
aruandealune summa подотчётная сумма
aruanne отчёт
arve ehk konto текущий счёт
arveldustšekk расчётный чек
arvestuskontroll счётный контроль
asekantsler вице-канцлер
asekonsul(honorary consul) вице-консул
asi дело-3
asja hävimine гибель вещи
asja läbivaatamine рассмотрение дела
asja üleandmine kohtualluvuse järgi передача дела по подсудности
asja- – vt asi-
asjaajamine ведение дел
asjaomane hageja надлежащий истец
asjaomane kohus надлежащий суд
600 ... 660 / 845
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu