Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
aktsiate emiteerimine эмитирование акций
aktsiate koormamine обременение акций
aktsiate käibelelaskmine выпуск акций в обращение
aktsiate omamine владение акциями
aktsiate omandamine приобретение акций
aktsiate pantimine залог акций
aktsiate vastastikune omamine взаимное владение акциями
aktsiate vastastikune omandamine взаимное приобритение акций
aktsiate võõrandamine отчуждение акций
aktsiate üleminek переход акций
aktsiate ümbervahetamine обмен акций
aktsiisi- акцизный
aktsiisideklaratsioon акцизная декларация
aktsiisimaks акцизный налог
aktsiisimäär ставка акциза
aktsiisisumma сумма акциза
aktsionär акционер
aktuaar актуарий
akumuleerimine аккумуляция
akvisitsioon аквизиция
alaline arbitraaž – vt alaliselt tegutsev vahekohus
alaline elanik, püsielanik постоянный житель
alaline suursaadik постоянный посол
300 ... 360 / 845
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu