Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja "Uue vene-eesti õigussõnaraamatu", 2009 baasil) eesti - vene 37594 terminit
asi дело-3
asja läbivaatamine рассмотрение дела
asja üleandmine kohtualluvuse järgi передача дела по подсудности
asjaomane hageja надлежащий истец
asjaomane kohus надлежащий суд
asjaõiguslikud varalised õigused вещные имущественные права
audiitori järeldusotsus заключение аудитора
autokraatia автократия
autonoomia автономия
autor автор
autorisatsioon авторизация
autoritaarne režiim авторитарный режим
300 ... 360 / 841
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu