Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 38711 terminit
aktseptimiseks esitamine предъявление к акцепту
aktseptist keeldumine отказ от акцепта
aktsessoorne акцессорный
aktsessoorne kohustus – vt lisakohustus
aktsessoorne õigus акцессорное право
aktsia акция
aktsia nominaalväärtus – vt aktsia nimiväärtus
aktsiaemissioon – 1) эмиссия акций
2) vt aktsiate väljalase
aktsiaid välja laskma – vt aktsiaid emiteerima
aktsiakurss курс акций
aktsiaomanik – 1) собственник акций
2) собственник акций, владелец акций
aktsiate emiteerimine эмитирование акций
aktsiate koormamine обременение акций
aktsiate käibelelaskmine выпуск акций в обращение
aktsiate omamine владение акциями
aktsiate omandamine приобретение акций
aktsiate pantimine залог акций
aktsiate vastastikune omamine взаимное владение акциями
aktsiate vastastikune omandamine взаимное приобритение акций
aktsiate võõrandamine отчуждение акций
aktsiate üleminek переход акций
aktsiate ümbervahetamine обмен акций
aktsiisi- акцизный
aktsiisideklaratsioon акцизная декларация
240 ... 300 / 630
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu