Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
ajaleht – vt leht
ajapalgaline töötaja работник-повременщик
ajutine eestkostja временный опекун
ajutine eestkoste временная опека
ajutine elanik временный жилец
ajutine haldur – vt ajutine pankrotihaldur
ajutine isoleerimine временная изоляция
ajutine kasutamine, kasutus временное пользование
ajutine keeldumine временный отказ
ajutine kinnipidamine временное задержание
ajutine meede временная мера
ajutine sissevedu временный ввоз
ajutine teenistusest kõrvaldamine временное отстранение от службы
ajutine tühistamine временная отмена
ajutine viisa временная виза
ajutine väljaandmine выдача на время
ajutine väljavedu временный вывоз
akadeemia академия
akadeemiline академический
180 ... 240 / 845
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu