Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja "Uue vene-eesti õigussõnaraamatu", 2009 baasil) eesti - vene 37594 terminit
ajutine meede временная мера
ajutine sissevedu временный ввоз
ajutine teenistusest kõrvaldamine временное отстранение от службы
ajutine tühistamine временная отмена
ajutine viisa временная виза
ajutine väljaandmine выдача на время
ajutine väljavedu временный вывоз
aktsiaemissioon эмиссия акций
aktsiate emiteerimine эмитирование акций
alaline elanik, püsielanik постоянный житель
alaline suursaadik постоянный посол
120 ... 180 / 841
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu