Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
advokaat адвокат
advokatuur адвокатура
advokatuuri liige член адвокатуры
advokatuuri vastuvõtmine приём в адвокатуру
advokatuuri üldkogu пленум адвокатуры
advokatuurist väljaarvamine отчисление из адвокатуры
advokatuurist väljaheitmine исключение из адвокатуры
aegumine давность
afekt аффект
agendi- агентский
agent агент
agentuur (agendid) агентура
agentuur (organisatsioon) агентство
agitatsioon агитация
agnaat агнат
agraarreform – 1) (maareform), аграрная реформа, земельная реформа
2) vt maareform
agravatsioon аггравация
agrement (dipl.) агреман (дипл.)
agressioon агрессия
agressiooniakt акт агрессии
agressor агрессор
ainuisikuline единоличный
ainuisikuline ekspertiis единоличная экспертиза
ainuisikuline organ единоличный орган
ainuisikuliselt единолично
ainujuhtimine единоначалие
ainuvalitsus единовластие
ainuõiguslik vabamajandustsoon /vöönd эксклюзивная экономическая зона
120 ... 180 / 845
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu