Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja "Uue vene-eesti õigussõnaraamatu", 2009 baasil) eesti - vene 37594 terminit
saabuma (sisse tulema – dokumentide kohta) поступать / поступить*
saabumine – vt laekumine
saadik депутат
saadik vt ka suursaadik (diplomaatiline esindaja) посланник
saadiku järelepärimine депутатский запрос
saadiku tagasikutsumine отзыв депутата
saadiku ärakutsumine отзыв посла
saal зал
saama, kätte saama получать / получить*
saamata jäänud kasu / tulu упущенная выгода
saamine получение
saamise päevast со дня получения
saastamine, saastus загрязнение
saastekahju hüvitis ehk saastemaks ehk saastetasu плата за загрязнение окружающей среды
saastumine загрязнение
saatekiri – vt kaaskiri
saateleht – vt kaaskiri
saatkondade tasemel на уровне посольств
saavutamine достижение
sabotaaž саботаж
sabotaažiakt акт саботажа
saboteerima саботировать
sadama akvatoorium акватория порта
sadamalõivud, sadamamaksud портовые сборы
sadamasild причал
sadamate režiim режим портов
0 ... 60 / 1375
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu