Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
saabuma (sisse tulema – dokumentide kohta) поступать / поступить*
saabumine – vt laekumine
saadik 2 депутат
saadiku järelepärimine депутатский запрос
saadiku tagasikutsumine отзыв депутата
saadiku volikirja üleandmine riigipeale – vt suursaadiku volikirja üleandmine riigipeale
saadiku ärakutsumine отзыв посла
saal зал
saama, kätte saama получать / получить*
saamata jäänud kasu / tulu упущенная выгода
saamine получение
saamise päevast со дня получения
saaste – vt reostamine
saastekahju hüvitis ehk saastemaks ehk saastetasu плата за загрязнение окружающей среды
saastumine – vt reostamine
saastus – vt reostus
saatekiri – vt kaaskiri
saateleht – vt kaaskiri
saatkondade tasemel на уровне посольств
saavutamine достижение
sabotaaž саботаж
sabotaažiakt акт саботажа
saboteerima саботировать
sadama akvatoorium акватория порта
sadamamaksud – vt sadamalõivud
sadamasild – vt kai
0 ... 60 / 1411
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu