Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
ravitsemine врачевание
reaalkoormatise väljaostmine выкуп реальной повинности
reaalne реальный
reaalsed privileegid реальные привилегии
realiseerimine реализация
realiseerimise arvestus учёт реализации
realiseerimise netokäive нетто-оборот реализации
rebimishaav рваная рана
redaktsioon (seaduse ~) редакция (напр. закона)
redemarkeerimine редемаркация
reeglite järgimine соблюдение правил
reeglite kohaselt по правилам
reeglite mittejärgimine несоблюдение правил
referendum ehk rahvahääletus референдум
reform реформа
reformeerima реформировать
regionaal-, regionaalne региональный
420 ... 480 / 1046
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu