Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
objektiivne объективный
objektiivne hinnang – vt erapooletu hinnang
objektiivne õigus объективное право
objektiivselt – vt erapooletult
objektiivsus объективность
objektiivsuse põhimõte принцип объективности
obligatoorne обязательный
obligatsioon-1 (võlakiri) облигация
obligatsioon-2 (võlasuhe) обязательство
obligatsioonide lunastamistähtaeg срок выкупа облигаций
obligatsioonide emiteerimine эмиссия облигаций
obligatsioonide lunastamine выкуп облигаций
obligatsiooniõigus ehk võlaõigus обязательственное право
obrokimaa ehk kruntrendimaa (ajal) оброчная земля (ист.)
odoroloogia одорология
oferent ehk pakkuja оферент
ofert ehk pakkumus оферта
offshore ehk maksuvaba firma оффшорная фирма
ohtlik – vt hädaohtlik
ohtlik veos опасный груз
ohtlikkus опасность
ohtlikud jäätmed опасные отходы
ohtlikud kemikaalid опасные химикаты
ohu ennetamine ehk ärahoidmine предотвращение опасности
0 ... 60 / 614
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu