Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
kaabli [paigaldus]laev кабельное судно
kaal вес
kaaluga petma ehk valesti kaaluma обвешивать / обвесить*
kaaperdamine захват; угон
kaaperdus (ajal) каперство
kaaperdusõigus право каперства
kaasaaitaja пособник
kaasasutaja соучредитель
kaasatõmbamine вовлечение
kaasautor соавтор
kaasautorsus соавторство
kaasinvestor соинвестор
kaasistuja заседатель
kaaskasutus – vt üldkasutus
kaaskindlustaja состраховщик
kaaskindlustus сострахование
kaaskäendaja сопоручитель
0 ... 60 / 3107
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu