Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
haaramine захват
haarang облава
hagemisõigus право на иск
hagi иск
hagi aegumise tähtaeg ehk hagi aegumistähtaeg срок давности иска; срок исковой давности
hagi aegumise üldine tähtaeg общий срок исковой давности
hagi eitamine отрицание иска
hagi killustamine дробление иска
hagi kohtualluvus подсудность иска
hagi lahendamine разрешение иска
hagi muutmine изменение иска
hagi omaksvõtmine признание иска
hagi piirid пределы иска
hagi tagamise tühistamine отмена обеспечения иска
hagi tagasilükkamine отклонение иска
hagi tunnistamine признание иска
hagi õigeksvõtmine признание иска
hagide eraldamine разделение исков
0 ... 60 / 639
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu