Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39440 terminit
fakti moonutamine искажение факта
fakti tõendamine доказывание факта
fakti vaidlustamine оспаривание факта
fakti varjamine сокрытие факта
faktiline abielu фактический брак
faktiline ehk tegelik фактический
faktiline eksimus, faktieksimus фактическое заблуждение
faktooring факторинг
faktooring[u]võlgnik должник
faktooringu klient фактор-клиент
faktor ehk tegur фактор
farmaatsia фармация
farmakopöa фармакопея
farmatseut фармацевт
fideikomiss (ld fideicommissum) фиде[и]комисс
fikseerimine фиксация
fiktiivne фиктивный
fiktiivne abielu – vt näilik abielu
fiktiivne dokument фиктивный документ
fiktiivne tehing фиктивная сделка
fiktiivsus фиктивность
fiktsioon фикция
filmimine киносъёмка
filmisalvestus кинозапись
finants- – vt raha-
finantseerima – vt rahastama
finantseerimine – vt rahastamine
finantseering – vt rahastamine
finantsid финансы
0 ... 60 / 142
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu