Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
fakti moonutamine искажение факта
fakti tõendamine доказывание факта
fakti vaidlustamine оспаривание факта
fakti varjamine сокрытие факта
faktiline abielu – vt vabaabielu
faktiline ehk tegelik фактический
faktiline eksimus, faktieksimus фактическое заблуждение
faktooring факторинг
faktooring[u]võlgnik должник
faktooringu klient фактор-клиент
faktor ehk tegur фактор
farmaatsia фармация
farmakopöa фармакопея
farmatseut фармацевт
fideikomiss (ld fideicommissum) фиде[и]комисс
fikseerimine фиксация
fiktiivne фиктивный
fiktiivne abielu – vt näilik abielu
fiktiivne dokument фиктивный документ
fiktiivne tehing фиктивная сделка
fiktiivsus фиктивность
fiktsioon фикция
filmimine киносъёмка
filmisalvestus кинозапись
finants- – vt raha-
finantseerima – vt rahastama
finantseerimine – vt rahastamine
finantseering – vt rahastamine
finantsid финансы
0 ... 60 / 142
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu