Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
eadusega kaitstud õigused охраняемые законом права
eakas пожилой
ebaeetilisus неэтичность
ebakompetentsus ehk ebapädevus некомпетентность
ebakorrapärasus нерегулярность
ebalojaalsus нелояльность
ebaloomulik viis извращённый вид
ebaloomulikul viisil в извращённом виде
ebaobjektiivsus необъективность
ebaotstarbekohane нецелесообразный
ebaseaduslik [õiguste] piiramine незаконное ограничение (прав)
ebaseaduslik jahipidamine незаконная охота
ebaseaduslik kasutamine, kasutus незаконное пользование
ebaseaduslik kaubandus, kauplemine незаконная торговля
ebaseaduslik kinnipidamine незаконное задержание
ebaseaduslik kohtlemine незаконное обращение
ebaseaduslik läbiotsimine незаконный обыск
ebaseaduslik ravitsemine незаконное врачевание
ebaseaduslik rikastumine незаконное обогащение
ebaseaduslik tehing незаконная сделка
ebaseaduslik vabaduse võtmine незаконное лишение свободы
ebaseaduslik vahistamine – vt ebaseaduslik vahi alla võtmine
ebaseaduslik valdaja незаконный владелец
ebaseaduslik väljamakse незаконная выплата
0 ... 60 / 1265
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu