Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja "Uue vene-eesti õigussõnaraamatu", 2009 baasil) eesti - vene 37594 terminit
diplomaadi tagasikutsumine отзыв дипломата
diplomaat дипломат
diplomaatia дипломатия
diplomaatiline asjur поверенный в делах
diplomaatiline ametiaste дипломатический ранг
diplomaatiline sanktsioon дипломатическая санкция
diplomaatiline saladus дипломатическая тайна
diplomaatiline teenistus – vt välisteenistus
diplomaatiline varjupaik (asüül) дипломатическое убежище
dipsomaania дипсомания
direktiiv директива
disaažio дизажио
diskonteerimine дисконтирование
diskonto дисконт
diskretsioon дискреция
660 ... 720 / 841
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu