Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 baasil) eesti - vene 37496 terminit
dokumendi varjamine сокрытие документа
dokumendi väljanõudmine истребование документа
dokumendi ärakiri копия документа
dokumendikäive документооборот
dokumendiregister реестр документов
dokumendivaatlus осмотр документа
dokument документ
dokumentatsioon документация
dokumenteerimine документирование
dokumentide kinnipidamine удержание документов
dokumentide kinnipidamise õigus право удержания документов
dokumentide töötlemine обработка документов
dokumentide vaatlus осмотр документов
dokumentide võetus выемка документов
dokumentide äravõtmine изъятие документов
domineerima доминировать
dominioon доминион
doonor донор
doonorlus донорство
doonorlusele kallutamine склонение к донорству
doping допинг
dotatsioon дотация
doteerima дотировать
doteerimine дотирование
dualism дуализм
duplikaat дубликат
660 ... 715 / 715
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu