Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 baasil) eesti - vene 37496 terminit
ajutine keeldumine временный отказ
ajutine kinnipidamine временное задержание
ajutine meede временная мера
ajutine sissevedu временный ввоз
ajutine teenistusest kõrvaldamine временное отстранение от службы
ajutine tühistamine временная отмена
ajutine viisa временная виза
ajutine väljaandmine выдача на время
ajutine väljavedu временный вывоз
aktsiaemissioon эмиссия акций
aktsiate emiteerimine эмитирование акций
alaline elanik, püsielanik постоянный житель
alaline suursaadik постоянный посол
60 ... 120 / 715
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu