Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja "Uue vene-eesti õigussõnaraamatu", 2009 baasil) eesti - vene 37594 terminit
advokatuuri liige член адвокатуры
advokatuuri vastuvõtmine приём в адвокатуру
advokatuuri üldkogu пленум адвокатуры
advokatuurist väljaarvamine отчисление из адвокатуры
advokatuurist väljaheitmine исключение из адвокатуры
agendi- агентский
agent агент
agentuur (agendid) агентура
agentuur (organisatsioon) агенство
agitatsioon агитация
agnaat агнат
agravatsioon аггравация
agrement (dipl.) агреман (дипл.)
agressioon агрессия
agressiooniakt акт агрессии
agressor агрессор
ainuisikuline ekspertiis единоличная экспертиза
ainuisikuline kohus единоличный суд
ainuisikuline organ единоличный орган
ainuõiguslik vabamajandustsoon /vöönd эксклюзивная экономическая зона
ajapalgaline töötaja работник-повременщик
ajutine eestkostja временный опекун
ajutine eestkoste временная опека
ajutine elanik временный жилец
ajutine isoleerimine временная изоляция
ajutine kasutamine, kasutus временное пользование
ajutine keeldumine временный отказ
ajutine kinnipidamine временное задержание
60 ... 120 / 841
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu