Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39396 terminit
amortisatsiooninorm норма амортизации
amortiseerumine – vt amortisatsioon
analoogia аналогия
analoogiline – vt analoogia-
analoogiline juhtum аналогичный случай
analoogilised tingimused аналогичные условия
analüüs анализ
analüüsi tegema – vt analüüsima
anarhia анархия
anarhism анархизм
anarhist анархист
andmed данные
angaaria ангария
ankeet анкета
ankeet- анкетный
ankeetküsitlus анкетный опрос
annekteerima аннексировать
annektsioon аннексия
annulleerima – vt tühistama
anonüüm аноним
anonüümne – vt anonüüm-
anonüümsus анонимность
anonüümsuse rakendamine сохранение анонимности
antisanitaarne антисанитарный
apartheid апартеид
apellatsioon апелляция
apellatsioon(i)- апелляционный
apellatsioonikaebuse esitaja – vt apellant
apellatsioonikohus апелляционный суд
480 ... 540 / 826
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu