Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja "Uue vene-eesti õigussõnaraamatu", 2009 baasil) eesti - vene 37594 terminit
autoriõiguste üleandmine передача авторских прав
autorsus авторство
autorsuse presumptsioon презумпция авторства
autorsuse tunnistamine признание авторства
autorsuse vaidlustamine оспаривание авторства
avalik enampakkumine публичные торги
avalik kasutamine, kasutus – vt üldkasutus
avalik tee ehk avalikult kasutatav tee – vt üldkasutatav tee
avalik teenistus публичная служба
avalik üleskutse публичный призыв
360 ... 420 / 841
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu