Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 baasil) eesti - vene 37496 terminit
bioeetika биоэтика
biokütus биотопливо
blankett ehk plank бланк
blankovolikiri ehk blankovolitus бланковая доверенность
blokaad блокада
blokk блок
boikoteerima бойкотировать
boikoti väljakuulutamine объявление бойкота
boikott бойкот
boonus бонус
broneerimine бронирование
bruto брутто
brutokaal вес брутто
brutopreemia брутто-премия
brutosissetulek брутто-доход
brutosumma брутто-сумма
börs биржа
börsi koteerimine биржевая котировка
börsi sulgemine закрытие биржи
börsibülletään биржевой бюллетень
börsioperatsioon биржевая операция
börsipõhikiri биржевой устав
börsiteenused биржевые услуги
büroo бюро
360 ... 420 / 715
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu