Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 baasil) eesti - vene 37496 terminit
abandonisüsteem ehk loobumissüsteem система абандона
abielu брак
abikaasade vastastikune testament взаимное завещание супругов
absoluutne sanktsioon абсолютная санкция
absoluutne veto абсолютное вето
absoluutselt määratud sanktsioon абсолютно определённая санкция
ad hoc vahekohus арбитраж ad hoc
adekvaatne tõlgendamine адекватное толкование
ainuisikuline ekspertiis единоличная экспертиза
ainuisikuline kohus единоличный суд
ainuisikuline organ единоличный орган
ainuõiguslik vabamajandustsoon /vöönd эксклюзивная экономическая зона
ajapalgaline töötaja работник-повременщик
ajutine eestkostja временный опекун
ajutine eestkoste временная опека
ajutine elanik временный жилец
ajutine isoleerimine временная изоляция
ajutine kasutamine, kasutus временное пользование
0 ... 60 / 715
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu