Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 38711 terminit
aadress адрес
aadressi- адресный
aadressiandmed адресные данные
aasta год
aastaaruanne годовой отчёт
aastane – vt aasta-
aažio – vt ülekurss
abandon абандон
abielu брак 1
abielu kestel omandatud vara имущество, нажитое в браке
abielu lõppemine прекращение брака
abielu registreerimine регистрация брака
abielu sõlmimine заключение брака
abielu sõlmimise eeldused условия заключения брака
abielulahutushagi – vt lahutushagi
abielulahutustunnistus – vt lahutustunnistus
abikaasa- – vt abielu-
abikaasade vastastikune testament взаимное завещание супругов
abolitsioon аболиция
abonement абонемент
abonent абонент
abort аборт
0 ... 60 / 630
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu