Veterinaarmeditsiin ja loomakasvatus eesti - ladina - inglise 261 terminit
1) Ühepäevase hamstri neerukoest isoleeritud fibroblasti rakuliin; 2) Imikhamstri neerurakuliin
1) ühepäevase hamstri neerurakud, 2) imikhamstri neerurakud
aeglased lihased
ajama loomi lüpsile või lüpsiplatsile
akuutne faas
autokorrelatsioonikõver ...
BHK rakuliin
biopsia
bioturvarühmik
BMP
Carnegie staadiumid, ka arengustaadiumid
dinofüüsisetoksiin ...
disruptiivne
ekspressioon
elulemus
elumus vt elulemus
emakalihaskest
emaloom
emasloom
esmapoegija
farm
fermenteerimine
fermenteerumine
fikseerimine
gastropeksia
Gumboro haigus
hobuste Aafrika katk ...
hobuste entsefalomüeliidid (kõik tüübid, sealhulgas hobuste Venetsueela entsefalomüeliit) ...
hobuste infektsioosne aneemia – 1) ...
2)
infektsioosne infectiosus
Inglise täisvereline ratsahobune
innaeelne järk proöstrus
jahukonveierite õhutamine ...
jalalöök
kalajahu
karbid Bivalvia
kargtaud ...
kariloom
karja sotsiaalne sutruktuur – 1)
2)
kasvufaktor
keelekätke ...
keeleluukeha ...
Kendalli kooskõlakordaja ...
kestade lisamine jahusse ...
kiired lihased
klasterdumine
kliiniline mastiit
kobara keskmine vili ...
koduveis Bos taurus
kollakeha corpus luteum
kontagioosne contagiosus
kontaminatsioon
korrelatsioonikordaja
kortikaalkruvi
kuumavereline tõug
käitumuslik vajadus
külmavereline
lagusaadus
0 ... 60 / 152
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu