Mesindusleksikon eesti - inglise - saksa - soome - vene - ladina 7837 terminit
ameerika haudmemädanik American Foulbrood
American Bee Journal [journal]
amitraas Amitraz
amm-mesilane nurse bee
Amur, Jüri (15. XI 1946 Tallinn) [horticulturist]
amuuri korgipuu Amur cork tree
amöbiaas, amöboos amoeba disease, amebiasis
analüüs analysis
anemoon
angerpist dropwort
Annus, Eta (6. IV 1921 – 29. IV 2006) beekeeper
Anti-Varroa Anti-varroa
Anti-Vir Anti-vir
Antivitaminka [vitamin product]
Antsla Kodumajanduskool [school]
Antsla Põllumajandustehnikum [school]
Antsla Põllutöökool Antsla Technical School of Agriculture
Apiakta Apiacta
Apiask [fungicide]
Apifil Apifil
Apiform apiform
Apilekar [food]
Apilife VAR [varroa control agent]
Apisol [food supplement]
Apistan Apistan
Apistim [food supplement]
Apistop [repellent]
apiteraapia apitherapy
Apivarol apivarol
Apivitaminka [vitamin product]
aprill April
APV (ABPV) e akuutse paralüüsi viirus acute bee paralysis virus
Arak, Elmar (1918 – 1989, Viljandimaal) beekeeper
Arak, Paul beekeeper
areng development
arengujärk stage of development
aretus breeding
aretusema breeding queen
Arkna põllutöökool Arkna School of Agriculture
aroonia, must aroonia black chokeberry, aronia
Arro, Erich beekeeper
Arro, Sirka (26. II 1941 Tallinn) veterinary
Arro, Vello (22. XI 1914, Abja vald Pärnumaa) beekeeper
arujumikas brown knapweed
Aruväli, F. beekeeper
arvestus accountancy
ase-ema replacement queen
60 ... 120 / 151
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu