Muuseumiterminoloogia eesti - inglise 583 terminit
(keskkonna) rekonstrueerimine – vt lavastuslik eksponeerimine
(näitust, esemeid) üles panema (riputama), hang
abikuraator – vt kuraatori assistent
administraator – vt klienditeenindaja
aktiivne säilitamine – vt restaureerimine
aktiivõppe meetodid methods of active learning
alakogu sub-collection
asendusobjekt – vt asendusese
didaktilised mängud didactic games
draamaõppe meetod drama based learning method
ekskursioon excursion, guided tour
eksponaat (näituse objekt), exhibit
eksponaatide paigaldamine – vt eksponaatide ülespanek
eksponaatide ülespanek (eksponaatide paigaldamine), mounting
eksponeerima (välja panema, esitlema), exhibit
eksponeerimisnõuded – vt eksponeerimistingimused
eksponeerimistingimused (eksponeerimisnõuded), display conditions
elektrooniline näitus – vt digitaalne näitus
elukestev õpe lifelong learning
ennetav konserveerimine – vt ennetav säilitamine
ennistaja – vt restauraator
ennistamine – 1) vt restaureerimine
2) vt restaureerimine
erakogu private collection
eramuuseum private museum
ese (objekt), object
esitlema – vt eksponeerima
etikett (silt), label
formaalharidus formal education
formaalhariduse toetamine formal education support
galeriipedagoogika gallery education
giid guide
GLAM GLAM
hariduskuraator – vt haridusprogrammide kuraator
haridusprogramm educational programme
haridustöö kuraator – vt haridusprogrammide kuraator
hariv meelelahutus edutainment, leisure learning
hoidla storage
huviharidus muuseumis extracurricular education
infolauatöötaja – vt klienditeenindaja
informaalne haridus informal education
interaktiivne tegevus interactive activity
interpreteerima – vt tõlgendama
inventariraamat (peakataloog),
juhatuse liige chief executive officer, CEO
juhend instruction
juhtiv kuraator – vt juhtkuraator
jälgimine – vt seire
0 ... 60 / 302
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu