Robootika terminibaas eesti - inglise 80 terminit
elastomeer elastomer
energiakorje energy harvesting
fluidika fluidics
hoolderobot care robot
hooldurrobot maintenance robot
hügroelektriline muundur hygroelectric transducer
ioonika ionics
isetundlik (isetundlikkus), self-sensing
isetundlikkus – vt isetundlik
juhitav jäikus variable stiffness
kimp (ROS) (punt (ROS)), package (ROS)
kunstlihas – vt tehislikas
kuulutaja (ROS) publisher (ROS)
käitama run (ROS)
käivitama launch (ROS)
manussüsteem (sardsüsteem), embedded system
mitmikrobot multirobot
muganevus compliance
mõjur end-effector
odomeetria odometry
pardaarvuti on-board computer
pehmerobootik Soft robotics researcher
pehmerobootika soft robotics
pine strain
punt (ROS) – vt kimp (ROS)
ROS-klient client (ROS)
ROS-rubriik topic (ROS)
ROS-server server (ROS)
ROS-sõnum message (ROS)
ROS-teenus service (ROS)
ROS-toiming action (ROS)
rüürobot wearable robot
sardsüsteem – vt manussüsteem
sõlm (ROS) node (ROS)
säbarvool ripple current
tekstuaator textuator
tellija (ROS) subscriber (ROS)
teratiht granular jamming
täitur actuator
visiir headset
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu