Eesti E-tervise SA terminibaas eesti - inglise 279 terminit
(SNOMED CT - täiend.) versioonifail ((SNOMED CT) versioonifail (väljaandefail)), Release file
(SNOMED CT - täiend.) rahvuslik versioon ((SNOMED CT ) Riiklik versioon (väljaanne)), National version (release)
(SNOMED CT - täiend.) täisspetsiifiline nimetus Fully Specified Name
(SNOMED CT - täiend.) mõiste concept
(SNOMED CT - täiend.) väljavõte ((SNOMED CT) viitekomplektid/viitekogumikud), Reference sets
(SNOMED CT - täiend.) juurmõiste root concept
(SNOMED CT - täiend.) sünonüüm synonym
(SNOMED CT - täien.) alamhulk Subset
(SNOMED CT - täiend.) rahvusvaheline versioon ((SNOMED CT) rahvusvaheline versioon (väljaanne?)), International release
(SNOMED CT - täiend.) mõiste identifikaator concept identifier
(SNOMED CT - täiend.) kirjeldus description
(SNOMED CT - täiend.) IHTSDO intellektuaalomandi õigused ((SNOMED CT) intellektuaalomandi õigused), Intellectual property rights
(SNOMED CT - uus) tuletis Derivative
(SNOMED CT - uus) rahvuslik väljaanne National edition
(SNOMED CT - uus) kliinilised terminid Clinical terms
(SNOMED CT - uus) laiend Extension
(SNOMED CT - uus) SNOMED SNOMED
(SNOMED CT - uus) rahvusvaheline väljaanne International edition
(SNOMED CT) aktiivne mõiste active concept
(SNOMED CT) alltüüpide seos subtype relationships
(SNOMED CT) atribuutseosed e iseloomustavad seosed Attribute relationships
(SNOMED CT) atribuut (seoste tüüp) attribute (relationship type)
(SNOMED CT) atribuudi domeen attribute domain
(SNOMED CT) duplikaattermin Duplicate term
(SNOMED CT) eelistatav termin preferred term
(SNOMED CT) hierarhia hierarchies
(SNOMED CT) kirjelduse loogika Description Logic
(SNOMED CT) kirjelduse indentifikaator Description Identifier
(SNOMED CT) metaandmed Metadata
(SNOMED CT) postkoordineeritud väljend Postcoordinated expression
(SNOMED CT) primitiivne mõiste primitive concept
(SNOMED CT) Rahvusvaheline Terviseterminoloogia Standardite Arendamise Organisatsioon International Health Terminology Standards Development Organisation
(SNOMED CT) seos relationship
(SNOMED CT) SNOMED kliinilised terminid SNOMED clinical terms
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - täpsustavad väärtused top level concepts - qualifier value
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - farmatseutilised/bioloogilised tooted top level concepts - pharmaceutical / biologic product
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - erimõiste top level concepts - special concept
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - täpsustatud kontekstiga olukord top level concepts - Situation with explicit context
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - proovimaterjalid top level concepts - specimen
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted top level concepts
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - organism top level concepts - organism
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - ained top level concepts - substance
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - kliiniline leid top level concepts - clinical finding
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - füüsilised jõud top level concepts - physical force
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - haiguslooga mitteseotud lisad e artefaktid top level concepts - record artefact
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - sündmused top level concepts - event
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - SNOMED CT mudeli komponent top level concepts - SNOMED CT Model Component
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - esemed, füüsilised objektid top level concepts - physical object
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - hindamisskaalad top level concepts -staging and scales
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - uuritav valdkond top level concepts - observable entity
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - sotsiaalne taust top level concepts - social context
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - asukohad ja geograafilised paigad toplevel concepts - environments and geographical locations
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - protseduur top level concepts - procedure
(SNOMED CT) tipptasemel mõisted - anatoomia top level concepts - body structure
(SNOMED CT) tähendusvälja ulatus range
(SNOMED CT) täielikult määratletud mõiste fully-defined concept
0 ... 60 / 135
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu