MÕISTE Vaata
EESTI Peida
 
varrasahelik
Definitsioon #1 mitmest pulgataolisest lülist koosnev kett, mis kuulus vöö juurde, selle külge võidi kinnitata tarbeesemeid (Tvauri 2012, 128)
Definitsiooni allikas Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis
SOOME Peida
 
kankiketju
Allikas: Loengukursuse „Rauaaja arheoloogiline leiuaines Eestis“ materjalid (kevad 2015)
Lisa kommentaar Peida
 
PILDID
AI 1984: 81 (ÕES kogu), asukoht: Tartu ülikooli arheoloogiakogu, foto: Andres Tvauri
AI 1984: 81 (ÕES kogu), asukoht: Tartu ülikooli arheoloogiakogu, foto: Andres Tvauri
MÕISTE
3D-mudeli koht:
Subject MAJAPIDAMISRIISTAD JA TARBEESEMED
Last Changed 2016.01.27 12:28