Metroloogia Estonian - English 5744 terms
"eelmine" seisuasend "eelmine" seisuasend
"hetke" seisuasend "hetke" seisuasend
"järgmine" seisuasend "järgmine" seisuasend
(ajaliselt muutuva suuruse) nivoo (ajaliselt muutuva suuruse) nivoo
(mahu) mõõtmine (mahu) mõõtmine
(vahe)kaugus (vahe)kaugus
(õli)barrel (õli)barrel
+/- tolereerimine +/- tolereerimine
1 000 tera kuivaine mass 1 000 tera kuivaine mass
1 000 tera mass terade niiskussisalduse juures 1 000 tera mass terade niiskussisalduse juures
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu